سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمد فرویزی – دانشجوی دکتری
سیروس عسگری – دانشیار دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

تاثیر اعمال مقادیر مختلف کارسرد برریزساختار ناشی از پیرسازی سوپرآلیاژAEREX 350 مورد مطالعه قرارگرفته است از تست فشار برای اعمال مقادیر مورد نیاز تغییر فرم پلاستیکی استفاده شده و رفتار سوپرآلیاژ درحین پیرسازی توسط تکنیک هایی نظیر سختی سنجی TEM,SEM بررسی گردید مطالعات انجام شده نشان میدهد اعمال مقادیر بالای کارسرد و متعاقب آن انجام عملیات پیرسازی باعث افزایش قابل توجه مورفولوژی ویدمن استاتن فاز و تشکیل باندهای برشی درریزساختار می شود براساس نتایج حاصل از مطالعات ریزساختاری تاثیر کرنشهای پلاستیکی برتشکیل فاز و منشا فیزیکی باندهای برشی مورد بحث قرارگرفته است.