سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مخازن هیدروکربوری و صنایع بالادستی علوم و صنایع وابسته
تعداد صفحات: ۱۲
نویسنده(ها):
مرتضی شگفت فرد – فوق لیسانس مهندسی مخازن، شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب
محمود خردو – فوق لیسانس مهندسی مخازن، شرکت نفت فلات قاره

چکیده:
یکی از ابزارهای مهم در حوزه مدیریت مخازن هیدروکربوری، شبیه سازی است که در آن تطابق تاریخچه از مهمترین مراحل این فرایند می باشد. برای داشتن پیش بینی قابل اعتماد از عملکرد آینده مخزن انجام تطابق تاریخچه ضروری خواهد بود. اساس فرایند تطابق تاریخچه، تنظیم و تطابق فاکتورها و پارامترهای مخزنی است که با کمینه کردن خطا بین داده های ثبت شده واقعی و نتایج حاصل از شبیه سازی می باشد. این فرایند عموماً به دو صورت متعارف دستی و خودکار انجام می شود. در این مقاله تأثیر دقت بالای تطابق تاریخچه در پیش بینی عملکرد آینده مخزن با اعمال چندین سناریوی تزریق گاز و تخلیه طبیعی بر روی دو مدل مخزنی متفاوت معمولی و شکاف دار به صورت مجزا بررسی شده است. لازم به ذکر است که هر دو مدل مخزنی به روش خودکار با استفاده از نرم افزار SimOpt مورد تطابق تاریخچه قرار گرفته است. در هر مدل با انتخاب دو حالت از تطابق تاریخچه (با دقت های متفاوت)، شبیه سازی سناریوهای مختلف روی هر دو حالت انجام شده است. در نهایت، نتایج سناریوها با توجه به میزان دقت دو حالت تطابق تاریخچه، مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفته است.