سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

بهار فیروزآبادی – استادیار – دانشگاه صنعتی شریف
حمیدرضا جمشیدنیا – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف
محمد مسلمی – دانشجوی کارشناسی ارشد – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

از آنجا که افزایش راندمان رسوب گذاری در حوضچه های رسوب گذارموجود در تصفیه خانه ها هم از لحاظ فنی و هم از نظر اقتصادی از اهمیتبالایی برخوردار است. بنابراین انجام تحقیقات در مورد مدلسازی و سپس بهینه سازی عملکرد حوضچه ها امری طبیعی و لازم می باشد. در این مقاله اثر وجود بافل میانی در الگوی جریان در حوضچه های رسوب گذار مستطیلی اولیه به صورت تجربی بررسی و نتایج حاصل با حالت بدون بافل مقایسه شده است. مطالعه داده های بدست آمده نشان میدهد که وجود بافل سبب تغییر محسوسی در الگوی جریان و یکنواختی پروفیل سرعت نسبت به حالت بدون بافل می گردد. همچنین مشاهده شده است که با نصب بافل از سرعت جت ورودی در کف و میزان انرژی جنبشی آن کاشته سده و پروفبیل آرام تری در نزدیک کف حوضچه نسبت به حالت بدون بافل مشاهده می شود ، این امر شرایط را برای رسوبگذاری بهتر اماده می کند.