سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
فاطمه شکرالهی یانچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مسعود بهرامی باباحیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:
در پژوهش حاضر فرآیند جوشش استخری آب خالص روی هیتری از جنس آلومینیوم با میزان زبری های مختلف و در گستره شار حرارتی 4 الی 120 کیلو وات بر متر مربع بطور آزمایشگاهی مورد مطالعه قرار گرفت. در هر شار حرارتی، تعدادی عکس و فیلم تهیه گردید. در ادامه تعداد نقاط مولد حباب در واحد سطح شمارش و سپس با روابط پرکاربرد مقایسه شد. نتایج آزمایشگاهی روند افزایشی تعداد نقاط مولد با افزایش شار حرارتی و زبری سطح هیتر را نشان می دهد. همچنین مقایسه داده های تجربی و پرکاربرد ترین روابط مشخص کرد که رابطه گارتنر در پیش بینی تعداد مواضع فعال بهترین تطابق را با داده های تجربی دارد. در انتها نیز نتایج به دست آمده توسط الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات مورد تحلیل قرار گرفت.