سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه شکرالهی یانچشمه – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر
مسعود بهرامی باباحیدری – عضو هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت اهواز

چکیده:
در پژوهش حاضر اثرات زبری بر ضریب انتقال حرارت در فرآیند جوشش آب خالص روی هیتری از جنس آلومینیوم به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش ها در گستره شار حرارتی 4 الی 120 کیلو وات بر متر مربع انجام شد. سطح هیتر طی چند مرحله و با استفاده از سنباده هایی با درجات مختلف زبر گردید. میزان زبری متوسط سطح به ترتیب 03/0، 19/0، 28/0، 41/0 و 43/0 میکرومتر بود. نتایج آزمایشگاهی روند افزایشی ضریب انتقال حرارت با افزایش شار حرارتی و زبری سطح هیتر را نشان می دهد. همچنین مقایسه ای بین داده های تجربی و پرکاربرد ترین روابط صورت گرفت. نتایج حاصل از این بررسی ها مشخص کرد که رابطه گورنفلو در پیش بینی ضریب انتقال حرارت بهترین تطابق را با داده های تجربی دارند