سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

معصومه کشاورز – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز-دانشکده فیزیک، دا
حبیب تجلی – پژوهشکده فیزیک کاربردی و ستاره شناسی، دانشگاه تبریز-دانشکده فیزیک، دا
سهراب احمدی کندجانی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز
محمدصادق ذاکر حمیدی – دانشکده فیزیک، دانشگاه تبریز

چکیده:

اسپکتروسکپی قطبشی رنگینه های DR با مولکولهای با اندازه های مختلف و دمهای هیدروکربنی در بلورهای مایع نماتیک بررسی شد و نسبت دورنگ نمایی ، CR. و پارامتر نظم، S، آنها بوسیله اندازه گیری شدت باندهای جذبی در ناحیه مرئی،در سلولهای بلور مایع آلاییده با رنگینه با آرایش موازی و عمودی بدست آمد. اندرکنش این رنگینه ها با حلالهای ناهمسانگرد و همسانگرد بررسی و مقایسه شد. تفاوتهای موجود در طیف های جذبی این رنگینه ها در محیط های همسانگرد و ناهمسانگرد و اطلاعات ساختاری از گروه های اضافه شده بر DR1 ما را در انتخاب رنگ قرمز (سه رنگ اصلی) در صفحات نمایشگر بلور مایعی میزبان-میهمان یاری می نماید.