سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
مائده داداش پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی فرایند های جداسازی دانشگاه گیلان
حسین قنادزاده – استاد گروه مهندسی شیمی جداسازی دانشگاه گیلان
سیامک اشرف – استادیار گروه مهندسی شیمی جداسازی دانشگاه گیلان

چکیده:
پساب های صنعتی و شهری اغلب حاوی یون های فلزی بوده که در دامنه بیشتر از حد مجاز می توانند برای سلامتی انسان ها و آبزیان مضر باشند. در این پژوهش حذف یون مس توسط جاذب تجدید پذیر پوست بادام زمینی که از لحاظ اقتصادی مقرون بصرفه و در دسترس است بررسی شد. پس از جمع آوری پوسته های بادام و آماده سازی آنها تست های مربوط به غلظت محلول مس، دما، زمان، مقدار اولیه جاذب، pH بررسی شد و نتایج حاصل گردید.هدف در این پروژه بررسی پوست بادام زمینی به عنوان جاذب بیولوژیک است. سطح متخلخل آن دلیل قابلیت آن در جذب یون های فلزی موجود در محلول است. همچنین نتایج داده های آزمایشگاهی با مدل های سینتیکی مرتبه اول، دوم و درون ذره ای و ایزوترم های لانگمویر، فروندلیچ، تمکین و دابینین رادوشکوویچ مطابقت داده شد. در این بین سینتیک مرتبه دوم و مدل فروندلیچ مطابقت بیشتری با داده های تجربی دارد. همچنین داده ها از لحاظ ترمودینامیکی بررسی و نتایج قابل قبولی بدست آمد