سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

مهدی احتشامی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
نازی رحیمی – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی
علی اکبر افتخاری – دانشکده مهندسی شیمی و نفت، دانشگاه صنعتی شریف
محمدرضا جعفری نصر – شرکت پژوهش و فناوری پتروشیمی

چکیده:

در این مقاله تعیین معادله سرعت واکنش و تعادل شیمیایی واکنش برگشت پذیر هیدولیز متیل استات (MA) در حضور رزین تبادل یونی اسیدی با نام تجاری امبرلیست ۱۵ به صورت تجربی مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به رفتار متفاوت کاتالیست مذکور در جذب واکنشگرها و محصولات، تعادل موجود بین مخلوط های دو جزیی متشکل از یک واکنشگر و یک محصول به صورت تجربی آنالیز و از مدل لانگمیر برای بین کمی این تعادل استفاده شده است. تاثیر عوامل دما، جرم کاتالیست و نسبت مولی خوراک بر نحوه پیشرفت واکنش و علاوه بر آن تعادل شیمیایی در محدوده وسیعی از دما و نسبت مولی خوراک مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج نشان می دهد که سرعت واکنشحساسیت بسیار زیادی به دما دارد. در نهایت دو مدل شبه همگن LHHW برای سرعت واکنش ارائه شده است. محاسبات نشان داده است که استفاده از اکتیویته بهجای کسر مولی درمعادلات سرعت وهمچنین استفاده ازمدل LHHW به جای مدل شبه همگن، خطای باقی مانده در بهینه سازی پارامترها را به مقدار قابل توجهی کاهش می دهد. نتایج نهایی نشان می دهد که ترکیب تعادلی محاسبه شده از طریق معادله سرعت واکنش با ترکیب تعادلی اندازه گیری شده در آزماشات تعیین ثابت تعادل ازهمخوانی بسیار خوبی برخوردار استم.