سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و دومین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرهاد خسروی – پژوهشگاه نیرو
مسعود سلطانی حسینی – پژوهشکده تولید نیرو

چکیده:

نازلهای پاشش آب نقش مهمی در راندمان عملکرد سیستم خنک کن هوای ورودی توربین گاز بر عهده دارند . در این مقاله، ضمن ارایه مراحل طراحی و ساخت یک نمونه نازل تولید مه ( فاگ ) از نوع پین دار، نتایج تست و بررسی عملکرد آنها ارایه می گردد . نتایج آزمونهای انجام شده نشان می دهد که عملکرد نازلهای ساخته شده داخلی در مقایسه با نمونه های خارجی در حد مطلوبی قرار دارد به صورتی که قطرهای شاخص D32 و DV90 اندازه گیری شده به روش PDPA در فشار 140 بار برای نازلهای ساخت داخل به ترتیب برابر 32 و 44 میکرون می باشد که این مقادیر برای نا زل نمونه خارجی (Mee-fog ) میکرون است . همچنین 38 و 33به ترتیب برابردر این بررسی تأثیر فشار سیال بر روی دبی خروجی و قطر قطرات تولیدی نازلها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است