سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
بهزاد امیدی کاشانی – استادیار گروه مکانیک، دانشکده مهندسی، دانشگاه بیرجند

چکیده:
مشکل کم آبی در کشور از یک طرف و استفاده این وسیله در مناطق وسیعی از کشور از طرف دیگر، دلایل اصلی این تحقیق می باشد. در کار فعلی مشخصات برق مصرفی و اکثر مشخصات ترمودینامیکی مهم دو سیال کارکننده (آب مصرفی و هوای گذری از کولر) در کولر آبی در طی 9 ساعت روز به طور منظم و پیوسته اندازه گیری و ثبت شده است. بازده سرمایشی دستگاه بر حسب تعاریف علمی موجود در سطح دنیا و همچنین طبق استانداردهای تدوین شده سازمان ملی استاندارد ایران به صورت عملی و تئوری برای شرایط کاری مختلف (دور های مختلف موتور کولر) برای ساعات مختلف روز محاسبه شده است. همچنین بر اساس اصول انتقال جرم، آهنگ تبخیر آب به صورت تئوری محاسبه و با مقادیر تجربی حاصله از این کار فعلی مقایسه شده است. ضرایب انتقال حرارت جابجاییhcو انتقال جرم hmبرای پوشال های موجود از جنس تراشه های چوبی به صورت تئوری محاسبه شده است.شرایط کارکرد کولر کاملاً واقعی و به دور از شرایط صرفاً تحقیقاتی وآزمایشگاهی (سکون) بوده و آزمایش ها در ماه های تیر و مرداد سال 1393در شهر بیرجند – خراسان جنوبی انجام شده است. از نتایج عمده این تحقیق می توان به تطابق خوب بین مقادیر تئوری و تجربی بازده های سرمایشی وبه اختلاف قابل ملاحظه موجود بین مقدار نامی هوادهی با مقدار هوادهی تئوری حاصله از کار فعلی برای کولر مورد نظر اشاره کرد