سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
تعداد صفحات: ۱۱
نویسنده(ها):
امیدرضا رمضانی – کارشناس ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر
پورنگ نجفی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی و مدیریت ساخت دانشگاه صنعتی امیر کبیر

چکیده:
این مقاله ضمن معرفی بیشتر CLSM بعنوان مصالح پرکننده با مقاومت کم کنترل شده و بررسی خواص آن با در نظر گرفتن طرح اختلاط پیشنهادی، به مقایسه CLSM با سایر روشهای معمول در اجرای عملیات خاکریزی و تراکم می پردازد. این طرح درقالب پروژه و در چهارچوب اصول استاندارد گستره دانش مدیریت پروژه (PMBOK) و با در نظر گرفتن محدودیتهای حیطه عمل، زمان، هزینه، کیفیت، منابع و مخاطرات احتمالی انجام شده است. این نگارش از نوع تحقیقات کاربردی بوده و روش انجام آن توصیفی تحلیلی و مطالعات میدانی می باشد.مطالعه موردی تجربه انجام شده طی سالهای 1388 تا 1391 در مراحل اجرایی پالایشگاه نفت ستاره خلیج فارس واقع در بندرعباس در سه بخش، استفاده از مصالح پرکننده با مقاومت کم کنترل شده (CLSM) بجای مخلوط های گرانولی و انجام آزمایشات کنترل کیفی، مدیریت مصالح و تطابق روش با استاندارد مدیریت پروژه در حوزه های دانش علی الخصوص مدیریت پروژه، و استفاده از روش تحلیلی SWOT و فرآیند تحلیل سلسله مراتبی AHP در نتیجه گیری کاربرد با ارزشتر و بصرفه تر CLSM در پروژه های ساختمانی از نظر زمان، هزینه، کارایی و سهل الوصول بودن در مقایسه با سایر روشها صورت پذیرفته است