سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: نخستین کنفرانس بین المللی تهویه مطبوع و تاسیسات حرارتی و برودتی
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
امیر امیدوار – استادیار، دانشگاه صنعتی شیراز
ایمان شایق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
از آنجا که در حدود 42 درصد از انرژی مصرفی در کشور، در بخش ساختمان ‏مصرف می شود، تحلیل و بررسی دقیق میزان مصرف انرژی خانوارها به ویژه ‏پس از اجرای طرح هدف مندی یارانه ها امری ضروری به نظر می رسد. در ‏این مقاله سعی شده است با استفاده از اطلاعات و داده های طرح آمارگیری ‏حامل های انرژی در بخش خانوارهای شهری در سال 1390 که برای اولین ‏بار در کشور اجرا شده است، سرمایش و گرمایش منازل مسکونی شهری و ‏تجهیزات مورد استفاده در آن ها مورد تحلیل و بررسی قرار گیرد. نتایج نشان ‏می دهد درصد زیادی از انرژی در ساختمان های غیر آپارتمانی مصرف می ‏شود و بیش از 90% ساختمان ها از پنجره دو یا چند جداره، عایق کاری ‏سیستم تاسیسات و لوله ها و عایق کاری جداره خارجی ساختمان برخوردار ‏نیستند. همچنین دمای روز و شب 6% و 8% واحد های مسکونی کشور بیشتر ‏از ‏C‏°29 بوده است. از طرفی دیگر درصد بالایی از محبوب ترین وسایل ‏سرمایشی و گرمایشی در ایران (کولر آبی 9/70% و بخاری گازی 5/80 %)، ‏نتنها از نظر میزان مصرف انرژی در رتبه مناسبی قرار ندارند، بلکه به دلیل ‏عبورکردن از طول عمر بیش از 5 سال، از میزان کارایی اولیه نیز برخوردار ‏نیستند. ‏