سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان شاهسوندهراتی – اعضا هیئت علمی دانشگاه پیام نور
مهدی ثقفی –
حسین آیین فر –

چکیده:

هدف از پژوهش حاضر بررسی و تحلیل جایگاه تصویر ادراکی محصول انار ایران است تا از طریق مقایسه آن با سایر رقبای عمده، میزان شناسایی و اقبال عمومی این محصول توسط مشتریان بالقوه مورد مطالعه قرار گیرد. این تحقیق با استفاده از روش تحلیل محتوا و براساس داد ههای جمع آوری شده با فناوریinsight بر مبنای تحلیل روندهای جستجو، در بین سا لهای 2005 تا 2011 انجام پذیرفته است و کشورهای ایالات متحده، چین، هند، ترکیه و افغانستان به عنوان تولید کنندگان عمده این محصول در کنار ایران مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که با وجود مزیت های رقابتی تولیدی برای انار ایران، در عرصه تجارت بینالمللی رقبای عمده ایران توانسته اند تصویر ادراکی قدرتمندتری برای محصولات خود ایجاد نمایند و روندها حاکی از تأثیر مثبت فعالیت های بازاریابی آنان در سال های اخیر میباشد. از این نقطه نظر در بین کشورهای مورد مقایسه در حال حاضر کشورهای هند، چین، آمریکا و ترکیه به ترتیب در جایگاه های بالاتری نسبت به ایران قرار گرفته اند. در این بین انار ایران تنها نسبت به افغانستان از موقعیت بهتری برخوردار است. در پایان بر اساس تحلیل های ارائه شده پیشنهاداتی برای موقعیت یابی و بهبود تصویر ادراکی انار ایران در بین مشتریان بالقوه در بازار جهانی مطرح گردیده است