سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی مدیریت، کارآفرینی و توسعه اقتصادی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
سیدعباس هاشمی – دانشیار گروه حسابداری دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
وحید روح الهی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان
محمد هدایتی – دانشجوی مقطع کارشناسی ارشد رشته حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرند

چکیده:
امروزه فناوری اطلاعات باعث تحولات و دگرگونی عظیمی در زمینه های مختلف از جمله حسابداری و حسابرسی شده است . اولین و بزرگترین عامل که در کار سازمانها تغییر ایجاد کرده و مقتدرانه گسترش ارتباطات و اطلاعات را باعث شده است، اینترنت است. اینترنت با تغییر اساسی روش عملکرد شرکت ها، حرفه را زیر و رو می کند، این تغییرات به مراتب فراتر از تجارت الکترونیکی هستند، به طوریکه محصول فرعی تجارت الکترونیکی، تغییر بنیادی در فرایندها و فرهنگ سازمان می باشد. موج جدید فناوری اطلاعات، روزبه روز از ارزش ذاتی صورتهای مالی سالانه می کاهد.این موضوع باعث کاهش درامد موسسه های حسابرسی از محل خدمات اعتباربخشی شده است. حرفه حسابرسی یا باید این کاهش درامد را به عنوان یک واقعیت اساسی بپذیرد یا در خدمتی که به جامعه ارائه می دهد اصلا حات اساسی به عمل آورد.به منظور حرکت به سوی تطبیق با تغییرات در فناوری، دو تغییر بنیادی در فرایند حسابرسی رخ داده است. اولین تغییر، گرایش به ارزیابی فرایندها و عملیات شرکت و تغییر دوم حرکت به سمت تاکید بیشتر بر سیستم کنترلهای داخلی مرتبط با اتکاپذیری سیستم های اطلا عاتی است.تجارت الکترونیک به عنوان یکی از پیامدهای فناوری اطلا عات، چالشهای جدیدی را فراروی حسابرسان قرار داده است. این مقاله در تلاش است تجارت الکترونیک و حسابرسی وشیوه های آن را در این عصر شرح دهد و در ادامه اهداف حسابرسی تجارت الکترونیک و راهکارها و زمان مناسب آن را بیان کند و در پایان پس از تشریح نرم افزارهای نوین و چهارچوب حسابرسی الکترونیک بر این مبنا،به فرصتها و تهدیدهای این امر نیز بپردازد.