سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

احمد لندی – استادیار دانشگاه شهید چمران اهواز
خوشناز پاینده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز

چکیده:

ترکیبات کانی شناسی اساس تولید را در تمام خاک های جهان تشکیل می دهند . شناخت نوع و ترکیبات نسبی هر یک از کانی های تشکیل دهنده خاک نه تنها از لحاظ کاربردی و مدیریتی دارای اهمیت فراوان می باشد بلکه با شناسایی روند تکامل آنها علاوه بر دستیابی به چگونگی پیدایش، تحول و تکامل خاک می تواند دیدگاه علمی گسترده ای را درنحوه استفاده از آنها در پیش روی ما بگذارد . این اهمیت در بخش کشاورزی از جنبه های مختلف مانند تعیین نوع و فواصل آبیاری، تعیین سرعت انتقال املاح در پروفیل خاک، پیش بینی سرنوشت کودها و آفت کش ها و سایر ترکیبات شیمیایی اضافه شده به خاک مهم بوده و حتی می تواند در تعیین فرمولهای کودی ( نوع و زمان مصرف آنها ) و روشهای بهبود حاصلخیزی و پایدار نگاه داشتن پتانسیل تولید خاک و اراضی نیز مؤثر باشد . بطور کلی شناسایی اجزاءتشکیل دهنده خاک مهمترین راهگشای تعیین نیازهای فیزیکی و شیمیایی و مدیریتی خاک می باشد . و در صورتنیاز اصلاح اراضی، دانش و آگاهی در مورد کانیهای موجود در خاک ضروری است . لذا شناخت دقیق نوع و ترکیب نسبی هر یک از کانیهای موجود در بخش رس افق های مختلف خاک این امکان را به ما می دهد که به طور دقیق تری برای آینده یک منطقه تصمیم گیریهای مدیریتی اعمال شود . از آنجا که رطوبت عامل اصلی و بسیار مهمی در فعل و انفعالات خاک است و با توجه به شرایط ویژه کشت برنج و اهمیت استراتژیک این محصول و نیز نقش اساسی و انکار ناپذیر آن در برآورده نمودن نیاز های غذایی جمعیت عظیمی از مردم جهان این تحقیق با هدف بررسی تحولات کانی های رسی و تشکیلات زمین شناسی در شرایط ماندابی شالیزارهای استان خوزستان صورت گرفت .