سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محبوبه شهری ناصری – دانشگاه گیلان
صابر فرجامی شایسته – دانشگاه گیلان

چکیده:

در پلیمر ها بجای الکترون یا حفره اسپینی¤ حامل ها شامل پولارون های اسپینی و پولارون های دو قطبی بدون اسپین می باشند . ما بصورت تئوری ترابرد و تزریق اسپین را در پلیمر آلی و در سیستم FM/organic ا استفاده از مدل پخش اسپینی و قانون اهم مورد مطالعه قرار می دهیم. مشاهده می شود که تنها پولارون های اسپینی در قطبش اسپینی جریان موثر هستند هم چنین اثرات رسانندگی فرومغناطیس و پلیمر¤ ضخامت لایه پلیمر¤ قطبش فرومغناطیس و مقاومت های مرزی روی قطبش اسپینی جریان مورد بحث قرار می گیرد.