سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سهیل زارع مطلق – عضو هیات علمی گروه مهندسی معدن دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

در این مقاله ابتدا ضمن بررسی مختصر زمینشناسی باتولیت بزرگ و وسیع شاهکوه، ذخیره سنگ تزئینی معدن گرانیت لوخ واقع در دامنه شمال شرقی ارتفاعات این توده معرفی میگردد. مطالعه ترکیب شیمیایی، کانیشناسی و پتروگرافی نشان می- دهد نوع سنگ این معدن اسیدی بوده و یک گرانیت کالکو آلکالن لکوکرات با بافت گرانولر و تمام بلورین میباشد. کانی- های مهم تشکیل دهنده سنگ شامل کوارتز، پلاژیوکلازهای آلبیت تا آندزین، آلکالی فلدسپاتهای اورتوز و میکروکلین، بیوتیت، هورنبلند و کانیهای اوپک میباشند. از پدیدههای آلتراسیون رایج میتوان سریسیتی و کلسیتی شدن برخی از پلاژیوکلازهای کلسیک، کلریتی شدن بیوتیتها و تشکیل رسها در اثر تجزیه آلکالی فلدسپاتها را بیان نمود. بررسی خواص فیزیکی و مکانیکی سنگ نیز بیانگر این است که ماده معدنی دارای مقاومت بسیار خوبی بوده، صیقل پذیری خود را به خوبی حفظ نموده و پس از ساب دارای رنگ و جلای زیبایی میباشد. بنابر با توجه به پارامترهای ذکر شده میتوان از سنگ گرانیت این معدن در نمای درونی و بیرونی ساختمان به یک عنوان سنگ ساختمانی مناسب استفاده نمود.