سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

رویا زلقی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چم
احمد لندی – استادیار گروه خاکشناسی دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

طی چند دهه اخیر دمای کره زمین مرتبا " در حال افزایش بوده و شاهد وقوع یک دوره گرمایش بوده ایم که وقوع آن را به رهاسازی هرچه بیشتر گازهای گلخانه ای به اتمسفر توسط انسان نسبت داده اند ).2) در این راستا برای کنترل وکاهش این روند گرمایش جامعه جهانی در دسامبر 1997 پروتکلی را امضا نموده اند که بر طبق مفاد آن اعضاء بایستی تلاشی فراگیر را برای کاهش تصاعد گازهای گلخانه ای صورت دهند . بخش 3 بند 4 لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به پیمان کیوتو مربوط به بخش کشاورزی بوده و منابع تولید و مصرف خاک را هم شامل می شود 1) و ).2 مهمترین گازهای گلخانه ای CO2 ، CH4 ، CO و N2O بوده که سه گاز اول جزو چرخه کربن بوده و مسئول بیشترین بخش اثرات گلخانه ای می باشند و ارتباط تنگاتنگی با چرخه کربن خاک دارند 4) و ).2 تصاعد این گازهای کربنه از خاک علاوه بر تشدید وضعیت گازهای گلخانه ای باعث هدر رفت کربن آلی خاک نیز می شود که یک CO2 برابر 21 .( متان یک گاز گلخانه ای با اثر گلخانه ای 1) منبع با ارزش در خاک و شاخص کشاورزی پایدار می باشد در یک دوره 100 ساله است و 20 درصد افزایش دمای کره زمین در سالهای اخیر به افزایش متان نسبت داده شده
است ).7) متان بعد از CO2 فراوانترین گاز کربنی در اتمسفر می باشد و غلظت آن در تروپوسفر 1/6 تا 1/8 پی پی ام حجمی است و با نرخ 0/8 تا 1 درصد در سال افزایش می یابد ).1) مهمترین فرایند تولید متان در خاک فرایندهای احیاء می باشد و متان بوسیله تجزیه میکروبی کربن آلی خاک در شرایط بی هوازی تولید می شود ).3) از جمله خاکهای دارای شرایط بی هوازی باتلاقها، لجنزارها، ماندابها و اراضی تحت کشت غرقابی برنج بوده که منابع تصاعد متان می باشند و از این میان تنها سطح زیر کشت شالیزارها در دهه های اخیر بعلت افزایش 70 درصدی تقاضای برنج در 30 سال گذشته افزایش یافته است 5) و ).6 هدف این تحقیق اندازه گیری پتانسیل تصاعد متان از خاکهای غرقاب ( شالیزارها ) در مقایسه با خاکهای تحت کشت با آبیاری متناوب ( صیفی جات ) و خاکهای خشک ( آیش تابستانه ) بوده است .