سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران 1404

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

بتول معصومی – کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبداله پارسا – عضو هیات علمی دانشگاه شهید جمران اهواز
یداله مهرعلی زاده – عضو هیات علمی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

سند چشم انداز بیست ساله مقرر داشته است که در سال 1404 جایگاه نخست توسعه اقتصادی ، علمی و فناوری در سطح منطقه از آن کشور ایران باشد. کسب چنین جایگاهی نیازمند توجه اکید به طراحی ها و زیر ساخت های فرهنگی است.از آنجایی که دانشگاه و آموزش عالی همیشه پیش قراول و ژرچمدار توسعه و طراحی فرهنگی بوده است.از این رو قبل از هر چیز ، در درون خود باید از یکسو واجد بستر های فرهنگی مناسب با هدف توسعه و سرآمدی در منطقه باشد و از سوی دیگر در پاسخگویی به چالش ها و تحولات اجتماعی ، فرهنگی و تکنولوژیکی توانمند بوده و از فناورهای آموزشی به عنوان یک رسانه فرهنگی به خوبی سود جوید.با توجه به اینکه مباحثات و فعالیت های فرهنگی نقش مهمی در شکل دهی فعالیت ها و شیوه های آموزشی ایفا می کنند.فعالیت های آموزشی – از فعالیت های فردی گرفته تا فعالیت ها و سیاست ها و خط مشی های ملی و منطقه ای – درهم تنیده و متاثر از یک زمینه ی فرهنگی خاص در سطوح مختلف هستند.لذا در هنگام کاربست فناوری ها جهت حمایت یادگیری موسسه ای و فعالیت های تدریس ، تذکر این نکته مهم است که فناوری پدیده ی آموزش خنثی نیست ، بلکه اقدامی مختص به فرهنگ است که در بطن زمینه های فرهنگی خاص تامین می شود و به عنوان «رسانه های فرهنگی» ، ابزاری را برای انتقال و ترویج ارزش های فرهنگی در ضمن فعالیتهای آموزشی تامین می کنند.