سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنگره ملی پژوهش های کاربردی علوم انسانی اسلامی
تعداد صفحات: ۱۷
نویسنده(ها):
محمدرضا مهرابی ماهانی – کارشناس ارشدعلوم قرآن و حدیث

چکیده:
این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی به بررسی و دسته بندی آیات قران درخصوص قوم یهود پرداخته است و ایاتی که جنبه هشدار برای مسلمین دارد با قالبها و شیوه های متنوع بیان نموده است درکنار این موضوع به بیان برخی ازمصداقها و نمونه های عینی درمستندات تاریخی مانند روایات اسلامی و منابع منتسب به یهود ازکتاب مقدس عهدعقیق گرفته تا تلمود وپروتکلهای یهود پرداخته شدها ست سپس با بررسی رسانه های مختلف کتب مقاله ها و تحقیقات گوناگون و خلاصه هرآنچه که تحت عنوان ابعاداشکار وپنهان صهیونیسم دردسترس می باشد به تطابق این دومحور پرداخته شده است لازم به ذکر است که به دلیل اختصار ازذکر متن عربی ایات خودداری شده است