سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: ششمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی و پنجمین همایش ملی دانشجویی مهندسی نفت

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

نگار صادق – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیم
فرزانه فیضی – عضو هیأت علمی ، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

وجود داده‌های تعادل مایع – مایع برای طراحی فرایندهای جداسازی که منجر به تشکیل فازهای مایع سه جزئی می‌شود، ضروری به نظر می‌رسد. اطلاعات تجربی دقیق به همراه پیش‌بینی‌های قابل اعتماد توسط مدلهای ترمودینامیکی برای تعادل مایع – مایع سه جزئی، منجر به طراحی مناسب و اقتصادی این واحدها می‌گردد. محاسبه فوگاسیته هر جزء در مخلوط مایع از طریق معادلات حالت و توابع اضافی،‌امکان‌پذیر است. از آنجائی که اغلب معادلات حالت، در پیش‌بینی خواص مایع دارای خطای زیادی هستند، استفاده از توابع اضافی برای محاسبه فوگاسیته در مخلوط مایع، ترجیح داده می‌شود. لیکن توابع اضافی، قادر به بررسی تأثیر فشار در تعادل مایع – مایع نیستند. تحقیقاتی که به تازگی صورت گرفته، نشان داده است که ترکیب معادلات حالت با قوانین اختلاطی که بر پایه انرژی آزاد گیبس اضافی هستند (EOS-GE)، به خوبی قادر به بیان رفتار تعادل فازی مخلوطهای مایع مختلف در محدوده وسیعی از دما و فشار هستند. استفاده از این روش امکان بررسی اثر فشار بر تعادل مایع – مایع را به خوبی فراهم می‌نماید. در این کار تحقیقاتی تعادل مایع – مایع در مخلوط سه جزئی متانول، متیل ترت بوتیل اتر (MTBE) و آب در دمای 25 درجه سانتیگراد و فشار یک اتمسفر با استفاده از ترکیب معادله حالت (Peng-Robinson Strijekt Vera)یا PRSV با دو قانون اختلاط MHV1 و WS (قوانین اختلاطی که بر پایه مدل GE هستند) مورد بررسی قرار گرفته است. مقایسه نتایج پیش‌بینی شده توسط روش EOS-GE با مقادیر تجربی، مبین توانایی بالای این روش در پیش‌بینی رفتار تادل مایع – مایع مخلوط متانول + متیل ترت – بوتیل اتر (MTBE) + آب می‌باشد.