سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی علوم و فناوریهای نوین در صنعت پالایش نفت

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میلاد رشادی – دانشکده مکانیک دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

در این بحث توسط یک قاعده اختلاط جدید، حلالیت متقابل در سیستم های آب-هیدروکربن با استفاده از معادله حالات مکعبی SRK و PRبررسی خواهد شد. بر اساس تعریف واندروالس از پارامترa در معادله حالت مکعبی ، مدلMHP برای بررسی برهمکنش های آبگریز در فاز غنی از آب در نظر گرفته می شود. با توجه به دو تایی نبودن، قاعده اختلاط جدید قادر به برآورده سازی شرط مرزی دانسیته پایین نمی باشد. با این وجود با بکارگیری آن همراه با معادله حالت مکعبی، قادر به پیش بینی حلالیت متقابل در سیستم های آب-هیدروکربن برای گستره وسیعی از دما خواهیم بود. این قاعده اختلاط دارای ٣ پارامتر بوده و خطای مطلق متوسط محاسبه شده برای حلالیت آب در فاز هیدروکبنی توسط آن کمتر از ٦% می باشد