سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

ماشااله محمدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات رازی
حسن مردانی – کارشناس محیط زیست موسسه تحقیقات رازی
اشرف السادات بطحایی – متخصص طب کار و استادیار دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

چکیده:

فرمالدئید یکی از عوامل زیان آور شیمیایی محیط کار است که بر اساس اطلاعات موجود سبب بروز علایم تحریکی در پوست و مخاط و بروز آسم می شود و حتی می تواند ایجاد سرطان نماید. بر اساس طبقه بندی IARC این ماده درگروه 2A قرار می گیرد سرطانزایی این ماده در حیوانات آزمایشگاهی نشان داده شده اما در انسان نیز بر طبق شواهد اپیدمیولوژیک می تواند سرطا نزا باشد.بررسی اسپیرومتری کارکنان در معرض فرمالدئید روش متعارفی برای پایش بیول وژیک این گروه به شمار می رود. هرچند الگوی اسپیرومتریک خاصی برای این کارکنان شناخته نشده است و موضوع هنوز مورد توافق نیست .محققین سعی کرده اند با توجه به اهمیت بهداشتی مواجهه با فرمالدئید، تاثیر مواجهه این ماده بر شاخص های اسپیرومتری را مورد مطالعه قرار دهند.