سال انتشار: ۱۳۹۲
محل انتشار: اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
فاطمه روحی پناه – دانشجوی کارشناسی ارشد هواشناسی، دانشگاه یزد
سیدمجید میررکنی – استادیار، دانشگاه یزد
علیرضا مساح بوانی – دانشیار، دانشگاه تهران

چکیده:
مدل های گردش عمومی به طور وسیعی برای شبیه سازی تغییر اقلیم آتی به کار برده می شوند. تعیین اثرات تغییر اقلیم روی مکان های خاص به سناریوهای تغییر اقلیم در مقیاس منطقه ای یا حتی مقیاس نقطه ای (ایستگاهی) احتیاج دارد. بیشتر مدل های اقلیمی قدرت تفکیک درشتی دارند و معمولاً قادر نیستند اثرات کوهساری یا فرایندهای مقیاس زیرشبکه ای دیگر که ممکن است تأثیر قوی روی اقلیم یک محل خاص داشته باشد، را در نظر بگیرند؛ در این راستا از روش های ریزمقیاس نمایی استفاده می شود. در پژوهش حاضر، با استفاد از مدل ریزمقیاس نمایی SDSM، خروجی مدل گردش عمومی جو HadCM3 تحت سناریوی A2 برای دوره 2040-2011 میلادی ریزمقیاس گردید. نتایج کلی برای دهه 2020 حاکی از کاهش بارش در همه ماه ها به خصوص در فصل بهار زمستان و افزایش میانگین دما در مقایسه با دوره حاضر می باشد که بیشترین افزایش ماهانه دما مربوط به ماههای سرد سال است.