سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

جواد میری سلیمان – دانشجوی کارشناسی ارشد بیابان زدایی دانشگاه زابل
اکبر فخیره – استادیار دانشگاه زابل
محمدرضا اختصاصی – استادیار دانشگاه یزد
علیرضا راشکی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سیستان .

چکیده:

فرسایش خاک به عنوان یکی از معضلات اساسی در کشور ما مطرح است، در این میان تعیین و بررسی تغییرات سرعت آستانه فرسایش بادی به عنوان یک فاکتور موثر در فرسایش و اساس طراحی مبارزات بیولوژیکی و مکانیکی از اهمیت بالایی بر خوردار است[ 1]
امروزه علم زمین آمار 2 به عنوان یک ابزار قوی جهت بررسی الگوی نهفته در مطالعه تغییرات، کنترل و مدیریت پدیده ها مطرح می باشد . آنالیزهای زمین آماری بر خلاف آمار های کلاسیک بر فرض ارتباط داده ها بنا شده است و تحلیل فضایی داده ها همراه با مقدار کمیت مورد نظر، یکجا مورد ارزیابی قرار می گیرد و می توان با استفاده از داده های یک فاکتور در مختصات معلوم، مقدار همان فاکتور را در نقطه ای با مختصات معلوم دیگر، واقع در درون دامنه ای که ساختار فضایی حاکم است تخمین زد ] [ 2 ، لذا کاربرد زمین آمار می تواند شیوه ای مناسب جهت بررسی تغییرات
پارامتر های موثر در فرسایش از جمله سرعت آستانه فرسایش بادی باشد [3].