سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

ناصر صداقتی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
سیدجواد حسینی فرد – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور
اکبر محمدی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات پسته کشور

چکیده:

با توجه به بحران کم آبی موجود در کشور و مخصوصاً در مناطق پسته کاری و نیز با توجه به ارزش اقتصادی زیاد پسته برای کشور ما، استفاده بهینه از منابع آب و بالا بردن راندمان کاربرد آب در این مناطق تنها راه مقابله با این معضل می باشد . از آنجائیکه گسترش سیستم های آبیاری تحت فشار بخصوص سیستم های خرد آبیاری در کشور در مدت زمان کوتاه امکان پذیر نمی باشد، اصلاح سیستم های آبیاری سطحی موجود می تواند اثر قابل ملاحظه ای در صرفه جویی و استفاده بهینه از منابع آب داشته باشد . لذا کاهش سطح خیس شده در باغات در صورتیکه این کاهش اثر معنی داری در میزان عملکرد نداشته باشد باعث کاهش چشمگیر میزان مصرف آب خواهد شد . لذا در این طرح سعی شد با کاهش نوارهای آبیاری به 1 و 2 متر اثر آن بر فاکتورهای مختلف از جمله صفات کمی و کیفی محصول، راندمان مصرف آب و نیز وضعیت توزیع شوری در ناحیه ریشه درختان بررسی شود .