سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

شاهین بنکدار – انستیتو پاستور ایران، بانک سلولی
محمدعلی شکرگزار – انستیتو پاستور اران، بانک سلولی
افشین فرهادی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم پزشکی تهران

چکیده:

مهندسی بافت یکی از روش های درمانی جدید است که مورد توجه محققان زیادی برای ترمیم آسیب های غضروفی قرار گرفته است. از نجاکه مورفولوژی سلول های غضروفی جداسازی شده در خارج از بدن تغییر می کند، تهیه داربست های با خواص متناسب با خصوصیات غضروف طبیعی و فراهم سازی شرایط مناسب برای رشد و تکثیر سلول های کندروسیتی در شرایط in vitro، اهمیت زیادی یافته است. در این تحقیق برای حفظ مورفولوژی سلول های کندروسیت انسانی جداسازی شده، سه روش کشت پلت، کشت درونمیکروکپسول های آلجیناتی و کشت درون هیدروژ ل پلی وینیل الکلی به عنوان یک روش جدید مورد مطالعه قرار گرفت. به نظر م یرسد باتوجه به ماهیت هیدروژلی بافت های غضروفی بدن انسان، هیدروژل پلی وینیل الکل تهیه شده به روش فریز – تاو می تواند محیط مناسبیرا برای رشد و تکثیر کندروسیت ها در آزمایشگاه فراهم سازد.