سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: اولین همایش ملی پژوهش های کاربردی در نگهداشت محیط زیست، آب و منابع طبیعی
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
جمیله آستاب – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
حمید ترنج زر – استادیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
نوراله عبدی – دانشیار و عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

چکیده:
هدف از این تحقیق بررسی تغییرات مکانی جذب ریزگردها توسط گونه های درختی در سطح شهر اراک می باشد. بدین منظور در این تحقیق نمونه برداری از درختان چنار، اقاقیا و زبان گنجشک در چهار نقطه از سطح شهر اراک انجام شد. سپس برگ درختان نمونه برداری شده به طور مجزا مورد تجزیه آزمایشگاهی قرار گرفت و مساحت سطح برگ و وزن گرد و غبار اندازه گیری شد. در نهایت از آزمون آنالیز واریانس یک طرفه برای بررسی اختلاف معنی داری میزان جذب ریزگردها بین مکان های نمونه برداری استفاده شد. نتایج نشان داد بین مکان های مختلف از نظر مقادیر گرد و غبار در سطح ۵% اختلاف معنی داری وجود دارد. طبق نتایج، بالا بودن غلظت ریزگردها در قسمت های شمال شرقی شهر، بدلیل نزدیک تر بودن این نواحی به کویر میقان می باشد که بایستی بهترین اقدامات مدیریتی در اراضی بیابانی محدوده حوزه آبخیز میقان مدنظر قرار گیرد.