سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1387

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

فریدون سموات – گروه فیزیک دانشگاه بوعلی سینان
شیما عظیمی – گروه فیزیک، دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

در این مقاله بستگی تغییرات غلظت Mn با حرارت دادن روی سطح طولانی بمباران شده آلیاژ Al – Pd -Mnبا استفاده از تکنیک LEIS بررسی شده است . برای این منظور سطح نمونه مورد نظر به مدت طولانی توسط یون های هلیوم (+ He) بمباران شده و سپس غلظت Mn در روی سطح در رنج حرارتی 295K-575K اندازه گیری شده است. معلوم شد که تحت بمباران غلظت Mn روی سطح زیاد می شود. با افزایش درجه حرارت غلظت Mn کاهش می یابد و در درجه حرارت های بالای 570K و Mn روی سطح وجود ندارد.