سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهه عبدالوهابی – کارشناس ارشد اصلاح نباتات
شهرام محمدی دهکردی – اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد
بهروز شیران – اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد

چکیده:

یکی از مشکلات اصلاحکنندگان نبات این است که مشخص نمایند چه اندازه از تنوعی که در صفات گیاه مشاهده میشود ارثی و نتیجه عمل ژن است و چه میزان آن نتیجه تاثیر مطلوب یا نامطلوب محیط است . به همین منظور آز مون نتاج نسل های در حال تفرق، معمولا برای دستیابی به شواهد بعدی رفتار اصلاحی گیاهان خاص یا ارقام، اجرا می گردد. با بررسی جمعیت F2 حاصل از تلاقی Faisalabad و FM36 که دارای صفات مورفولوژیک متضاد هستند مشخص شد که صفات کرکدار بودن گلوم و بهاره بودن هر کدام با یک ژن غالب کنترل میشود که مستقل از هم به ارث میرسنداما تراکم خوشه تحت وراثت بیش از یک ژن قرار دارد .صفات ارتفاع بوته، طول سنبله، کل ماده خشک تولیدی، تعدادپنجه، تعداد روز تا ظهور سنبله و روز تا رسیدگی فیزیولوژیک، همبستگی بالایی با عملکرد داشتند که از این م یان ماده خشک تولیدی بالاترین همبستگی و بیشترین اثر مستقیم را بر عملکرد دانه در بوته داشت و اولین متغیری بود که وارد معادله رگرسیون عملکرد دانه در بوته شد.