سال انتشار: ۱۳۹۴
محل انتشار: چهارمین همایش علمی مهندسی فرآیند
تعداد صفحات: ۷
نویسنده(ها):
علی شکراله زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
محمدمهدی شهبازی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
محمدرضا عبدالمجیدی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی
هیراد باستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی شیمی

چکیده:
زئولیت ها ترکیباتی عمدتا طبیعی، ارزان و در دسترس برای استفاده های مختلف به شمار می آیند. ویژگی هایی نظیر قدرت جذب و دفع یونی و نیز قابلیت جذب آب باعث شده است تا این کانی ها به طور فزآینده ای در کشاورزی و تصفیه آب و فاضلاب کاربرد جدی تری پیدا نماید. هدف از این انجام این پژوهش، بررسی یک توپ زئولیت پوشش داده شده با سولفات برای حذف فسفات می باشد. نتایج نشان داد که زئولیت اصلاح شده تمایل بیشتری به جذب فسفات در مقایسه با زئولیت اصلاح نشده دارد و حداکثر جذب در pH حدود 6 حاصل شد. همانطور که انتظار می رفت مقدار فسفات جذب شده با افزایش مقدار فسفات افزایش یافت. جذب فسفات در مطالعات انجام شده مطابقت خوبی با مدل لانگمیر داشت و میزان ظرفیت جذب حداکثر آن 15.13 میلی گرم/گرم می باشد.