سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در نگهداشت انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احسان نیک منش – گروه مهندسی شیمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

با توجه به نیاز روزافزون به سوخت دیزل و نگرانی از اثرات منفی آن بر محیط زیست، استفاده از سوختهای پاک مانند بیودیزل در اولویت برنام ههای اکثر کشورها قرار گرفته است. ایران از جمله کشورهایی است که توانایی تولید بالای دانه های گیاهی را داراست و با استفاده از واکنش استری کردن انتقالی و استفاده از نانوکاتالیس تها می توان سوخت پاک و گیاهی بیودیزل را تولید کرده و استفاده نمود. در این تحقیق به بررسی استفاده از روغن گیاهی، متانول و ایجاد واکنش استری کردن انتقالی در حضور نانوکاتالیست های مختلف در دماهای متفاوت، پس از زمانی معین محصول بیودیزل با بازده های متفاوت و مقایسه آنها پرداخته ایم . پارامترهای مورد مطالعه نسبت نانوکاتالیست، دمای برشته (خشک) شدن، نسبت مولی متانول به روغن، دما و زمان واکنش استری کردن انتقالی و غلظت کاتالیست مورد استفاده هستند. همچنین یک سری کلیات در رابطه با فرآیند استری کردن انتقالی در تولید سوخت پاک مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.