سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش ملی سد و سازه های هیدرولیکی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مهدی عباسی – کارشناس ارشد زمین‌ شناسی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقی
محمد غفوری – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد، گروه زمین‌ شناسی مهندسی
علی ارومیه ای – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس تهران، گروه زمین‌ شناسی مهندسی
محسن عباسی – گروه زمین‌ شناسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

ارزیابی پایداری و ناپایداری در مورد حفریات زیرزمینی و از جمله تونل‌ها، از جمله مهمترین پارامترهای مؤثر در طراحی این سازه است. در مراحل مختلف تحلیل پایداری و طراحی سیستم نگهداری تونل‌ها علاوه بر عوامل زمین شناختی، استفاده از یک روش رده‌بندی توده‌های سنگی بسیار مفید است. با تکیه بر یک سیستم رده‌بندی، می‌توان یک ایده‌ کلی از وضعیت سنگ و در نتیجه وضعیت پایداری آن بدست آورد. طبقه‌بندی مهندسی توده‌های سنگی در مرحله امکان‌پذیری و اولیه طراحی یک پروژه، که اطلاعات جامع بسیار کمی در رابطه با خواص ژئوتکنیکی توده‌های سنگی، مقدار تنش موجود در آن و همچنین مشخصات آب شناختی در دسترس می‌باشد می‌تواند بسیار مفید باشد. هدف اصلی استفاده از یک سیستم طبقه‌بندی این است که بتوان پارامترهایی را دسته‌بندی نموده و با استفاده از نتایج آنها، ماهیت توده سنگ و چگونگی رفتار مهندسی آن را در شرایط مختلف فراهم آورد. در این مقاله با استفاده از روش رده‌بندی مهندسی سنگها RMR و Q و مقایسه آنها تحلیل پایداری تونل انحراف بررسی شده است.