سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس سراسری بهینه سازی مصرف انرژی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابوالقاسم مکانیک – دانشکده مهندسی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان
فخرالدین جعفری – دانشکده مهندسی – دانشگاه بوعلی سینا – همدان

چکیده:

در این تحقیق یک مجتمع مسکونی متوسط مورد محاسبات دقیق سرمایشی و گرمایشی قرار گرفته است. در این محاسبات یکبار مجتمع بدون در نظر گرفتن معیارهای صرفه جوئی در انرژی و منابع مالی و بار دیگر با در نظر گرفتن این صرفه جوئی ها مورد محاسبات قرار می گیرد. در این محاسبات برای حالت دوم عایق های مختلفی در نظر گرفته می شوند و از بین آنها عایق پلی استیرن در سازه مجتمع و شرایط خاص بهینه سازی انرژی در کل مجتمع در نظر گرفته می شود. انتخاب این عایق با توجه به خصوصیات آن از جمله ضریب هدایت مناسب نسبت به سایر عایق های مرسوم و موجود صورت گرفته است. نتایج ثابت می کنند که استفاده از این عایق در ساختمان مورد نظر هزینه های کلی تجهیزات را به میزان 16/23 درصد و هزینه های کلی انرژی را به میزان 29/1 درصد کاهش می دهد. لذا، استفاده از این عایق خاص نه تنها هزینه های خرید و نصب دستگاههای سرمایشی و گرمایشی و تجهیزات جانبی را کاهش می دهد بلکه در کاهش هزینه های مالی برای به کار انداختن و استفاده از این دستگاهها و وسائل وابسته نیز موثر است.