سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی فتحی زاده – کارشناس ارشد مهندسی شیمی دانشگاه امیرکبیر
نیلوفر اردو – دانشجوی کارشناسی دانشگاه امیرکبیر واحد ماهشهر
دکتر منوچهر نیک آذر – استاد دانشگاه امیرکبیر ( پلی تکنیک )

چکیده:

در این مقاله جذب سطحی بر روی زئولیت NaY را با استفاده از روابط ترمودینامیکی مناسب مورد بررسی قرار داده شده است، سه رابطه ایزوترم لانگمویر، فرندلیچ و لانگمویر فرندلیچ مورد بررسی قرار گرفت، از میان این روابط ، رابطه لانگمو یر -فرندلیچ ( LangmuirFreundlich ) است که به خوبی در شرایط ایزوترم یک منحنی تعادلی چند جزیی را پیش بینی کند . ثوابت این تئوری روابطی با استفاده از نرم افزار Athena Visual Studio Soft ware محاسبه شدند. سیستم مورد بررسی جذب آلکان / آلکن بر روی زئولیت فوژاسیت از نوع Y در فاز مایع است، در این نوع زئولیت ها به جهت وجود اکتیوسایت ها با بار مثبت در روی سطح خود می تواند به خوبی آلکن را از آلکان جدا کنند . به همین جهت مخلوط های در نظر گرفته شده شامل هگزن، اکتن، دکتن، دوکتن در آلکانهای هپتان و دکتان است که به صورت سیستم Batch جذب در آنها صورت پذیرفته است. غلظت مورد بررسی بین 0 تا 20 درصد مولی است . منحنی های بدست آمده از این سه تئوری به خوبی غلظت های تعادلی را پیش بینی می کند ولی از این میان، تئوری لانگمویر -فرندلیچ است که به عنوان مناسب ترین ایزوترم انتخاب می شود .