سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امید مرادی – دانشکده شیمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار شهرقدس
شاهین صولتی – دانشکده شیمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

مطالعه جذب پروتئین بروی سطوح پلیمری بخاطر کاربردهای متعددی در حال افزایش است. از آن جمله می توان به جذبپروتئین های اشک بروی لنزهای تماسی اشاره کرد. مطالعات نشان می دهد که سطوح لنزهای تماسی پس از مدتی بخاطر جذب پروتئینهای اشک کدر شده و قابل استفاده نمی باشد. در این تحقیق جذب دو پروتئین اشک، آلبومین و لیزوزیم روی سطوح لنزهای تماسی بر پایه دو- هیدروکسی اتیل متااکریلات (HEMA) و کوپلیمر با اکریلیک اسید (HEMA-AA) اندازه گیری شده است. سپس رفتا این پروتئین ها در جذب روی سطوح لنزها با استفاده از یک مدل نیمه تجربی LANGMUIR مورد ارزیابی قرار گرفته است. همچنین کسری از سطح لنز که در جذب پوشانده می گردد، محاسبه می گردد.