سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

عبدالله سمیعی – دانشجوی کارشناسی ارشد فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه
احمد خدادادی – استادیار گروه فراوری و محیط زیست معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه ت
محمود عبداللهی – دانشیار گروه فراوری مواد معدنی دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مد

چکیده:

هدف کلی از این تحقیق، بررسی جذب سیانید از آب سد باطله کارخانه فراوری طلای اقدره تکاپ می باشد. کربن فعال صنعتی که در کارخانه برای جذب کمپلکسهای طلا بکارمی رود، برای جذب سیانید از آب باطله مورد استفاده قرار گرفته است. PH محلول، زمان جذب، ابعاد ومقدار کربن فعال و تاحدودی دما از پارامترهای مهم برای فرایند جذب می باشد. آزمایشات در دو بخش از کربن فعال برای ابعاد (۱۲-۶) مشو (۱۵۰-۱۰۰) میکرون انجام گرفت. مقادیر بهینه بدست امده برای فرایند جذب برای ابعاد(۱۲-۶) مش در PH=12 ، زمان ۳۵ دقیقه ۳۴(gr/l) کربن فعال، دمای ۳۰ درجه سانتی گراد ومیزان جذب ۸۰ درصد حاصل شد . افزودن سولفات مس باعث افزایش درصد جذب سیانید بر روی کیفیت کربن فعال می شود.. نمونه با ابعاد (۱۲-۶) مش از مدل فروندلیچ بیشتر از لانگ مویر و ابعاد (۱۵۰-۱۰۰) از هر دو مدل پیروی می کنند.