سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پدرام عدالت – دانشجوی دوره کارشناسی ارشد مهندسی معماری کشتی ، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
احمد رهبر رنجی – استادیار دانشکده مهندسی کشتی سازی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران)

چکیده:

به جهت کاربرد فراوان ورق تقویت شده در صنایع کشتی سازی، بررسی کمانش این دسته از ورقها از اهمیت خاصی برخوردار می باشند . از آنجایی که وقوع کمانش محلی ورقه ای ٣ در مقایسه با کمانش محلی تقویت کننده ها ٤ و کمانش کلی ٥ ، مطلوب تر می باشد، لذا در این تحقیق حداقل سختی لازم برای تقویت کننده ها جهت کنترل کمانش در فاز محلی ورقه ای بررسی شده است . بدین منظور مقایسه ای بین رابطه تحلیلی موجود و روش اجزای محدود انجام شده است . در نهایت تغییرات ضریب کمانشی بر حسب تغییرات در سختی تقویت کننده ها برای یک مورد خاص، مطالعه و مودهای کمانشی مربوطه استخراج و تحلیل شده است