سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: اولین سمینار تخصصی محیط زیست و رنگ

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی پنداشته – پژوهشگر محیط زیست جهاد دانشگاهی – گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست
نازچائی بخش لنگرودی – پژوهشگر محیط زیست جهاد دانشگاهی – گروه پژوهشی مهندسی محیط زیست
امیر اکبرزاده – اداره کل محیط زیست استان گیلان

چکیده:

خاکهای رنگبر طبیعی و فعال شده جاذب هایی هستند که به دلیل کم هزینه بودن و قدرت جذب بالا در رنگ زدایی روغنهای گیاهی و انواع دیگر روغنها مصرف بسیاری دارند. استفاده از این خاکها در تصفیه پسابهای حاوی رنگ، از لحاظ اقتصادی نسبتبه دیگر روش های حذف رنگ، مناسب تر به نظر می رسد. در این مقاله به بررسی عملکرد چهار نمونه خاک رنگبر تهیه شده از مناطق مختلف استان بوشهر در حذف چند رنگدانه و مقایسه قدرت رنگبری آنها با کربن فعال پرداخته شده است.
روش های بکار رفته شامل طرح پراش پرتوX، آزمایشات XRF , BET و فتومتری می باشند. آزمایشات انجام شده نشان می دهد که نمونه های خاک در دسترس قابلیت خوبی در حذف رنگ داشته و می توانند در تصفیه پسابهای رنگیجایگزین مناسبی برای کربن فعال بانشد. اسید زنی در خصوصیات جذبی خاک تاثیر داشته و میزان جذب به نوع رنگدانه ای که حذف می شود بستگی دارد.