سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

خدیجه کلته – گروه فیزیک, (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک) دانشکده علوم پایه, دانشگاه
سید محمد حسینی, – گروه فیزیک, (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک) دانشکده علوم پایه, دانشگاه
احمد کمپانی – گروه فیزیک, (آزمایشگاه مواد و الکتروسرامیک) دانشکده علوم پایه, دانشگاه

چکیده:

خصوصیات الکترونیکی از جمله چگالی الکترونی، ساختار نواری، چگالی حالتها و خواص اپتیکی نظیر طیف اتلاف نرژی الکترون و انرژی پلاسمون برای بلور CdTe در فاز مکعبی محاسبه شده است . نتایج به دست آمده هیبریداسیونی بین تراز 5s اتم کادمیم p5 تم تلور در نوار ظرفیت و یک گاف نواری مستقیم eV 0/6 در جهت G-G را نشان می دهد . نوع پیوند Cd-Te بیشتر از نوع یونی است . با استفاده از طیف اتلاف انرژی CdTe انرژی پلاسمون حدود 17/42 که به دست آمده که به مقدار بدست آمده از روش الکترون آزاد نزدیک است.