سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنگره علوم خاک ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

علیرضا ظهیرنیا – کارشناس آزمایشگاه اداره آب و خاک، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان
محمود علیمحمدی – رییس اداره آب و خاک، شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان

چکیده:

خاک یکی از منابع طبیعی تقریباً غیرقابل بازگشت بوده و به عنوان مهمترین بستر حیات دارای جایگاه ویژه ای در اکوسیستم می باشد . بنابراین بدیهی است که مطالعه و شناخت دقیق و کامل خصوصیات مختلف خاک موجب می گردد تا استفاده شایسته و مناسبتری از آن بعمل آید با توجه به اهمیت موارد فوق مطالعات خاکشناسی و تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی، مورفولوژیکی و رده بندی خاکهای شرکت کشت و صنعت میرزا کوچک خان به عنوان شاخصی از دشتهای وسیع منطقة جنوب استان خوزستان انتخاب گردید