سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هفتمین همایش ملی دانشجویی مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صادق مرادی – دانشگاه اراک – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی
نسترن باقری – دانشگاه اراک – دانشکده فنی و مهندسی – گروه مهندسی شیمی

چکیده:

مسایل اقتصادی در استفاده از غشاها در فرایند جداسازی سبب توسعه ی غشاهایی شده که نسبت سطح به حجم آنها بزرگ می باشد،که یک ایده استفاده از الیاف توخالی است . این الیاف کاربردهای زیادی در صنعت و پزشکی دارندو برای تولید آنها دو روش تر ریسی و ذوب ریسی استفاده شده است . از بین این دو ، روش ذوب ریسی از نظر اقتصادی به صرفه تر و سریعتر می باشد و یکی از مزیتهای آن عدم وجود آب پسماند و محصولات جانبی خطرناک است اما این روش مستلزم کنترل سختی بر شرایط عملیاتی واکنش است،به گونه ای که با تغییر هر یک از پارامترها ی عملیاتی خصوصیات غشا تغییر می کند نتایج تجربی نشان داده است که زمان گرم کردن الیاف و نسبت کشش دو پارامتر کلیدی طی این فرایند هستند . در این مقاله پس از معرفی الیاف توخالی به بررسی این پارامترها روی خواصی چون نفوذ پذیری و انتخاب پذیری برای غشای الیاف توخالی پلی متیل پنتن می پردازیم .