سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: هشتمین سمینار ملی مهندسی سطح و عملیات حرارتی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علی شانقی – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی
علیرضا صبور روح اقدم – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

پوشش نانو ذرات( TiO(2 به دلیلی دارا بودن خواص اپتیکی، مقاومت به اکسیداسیون، خوردگی و سای امروزه به میزان زیادی مورد توجه قرار گرفته شده است. در این پروژه پوشش نانو ذرات( TiO(2 بوسیله رو سل-ژل تحت فرآیند غوطه وری بر روی فولاد زنگ نزن 316 اعمال شده است. ساختار، مورفولوژی و ترکیب پوشش بوسیله SEM, XRD مورد بررسی قرار گرفته است. خواص خوردگی پوشش در محلول 3.5% NaCl بوسیله روشهای الکتروشیمیایی، پلاریزاسیون ناقلی و امپدانس مورد ارزیابی قرار گرفته است. نکته قابل توجه این است که پوشش کاملاٌ همگن، یکنواخت و عاری از هر گونه ترک بوده، همچنین پوشش نانو ذرات( TiO(2 اعمال شده روی فولاد زنگ نزن 316 به میزان زیادی مقاومت به خوردگی را بهبود بخشیده است.