سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم علیزاده – دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید خرسند –
علی شکوه فر –

چکیده:

دراین مقاله خواص مکانیکی سطح مقطع چرخدنده سرمیل سوپاپ تهیه شده به روش متالورژی پودر با چگالیهای متفاوت درتماس با زنجیر موتور به کمک روش المان محدود مورد بررسی قرارگرفته است تاثیر چگالی و بدنبال آن تاثیر درصد تخلخلها بروی خواص مکانیکی شامل مدول یانگ استحکام کششی، تنش تسلیم تنش ماکزیممvon mises و تنش تماسی بررسی شده و نتایج بدست آمده از مدلسازی با نتایج حاصل از آزمایشات عملی مقایسه گردیده است نتایج بررسی ها نشان میدهد که با کاهش درصد تخلخلها و بدنبال آن افزایش چگالی مدول یانگ، استحکام کششی تنش تسلیم تنش ماکزیممvon mises و میزان تنش تماسی افزایش می یابند برای محاسبه تنشهای تماسی ایجاد شده بین چرخدنده و زنجیر چرخ روش کلی نیوتن رافسون استفاده شده و تمامی تحلیل های فوق بصورت دو بعدی و با استفاده از نرم افزار ansys انجام شده است بطور کلی نتایج آزمایشات عملی و همچنین نتایج حاصل از مدل ارایه شده درمحدوده الاستیک دارای تطابق خوبی با یکدیگر می باشند.