سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا افصحی – کارشناسارشد مهندسی مواد گرایششناسایی و انتخاب مواد ( کارشناستعمیرات
علی رحیمی – کارشناسمهندسمتالورژی ( پژوهشگر مرکز تحقیق و توسعه مجتمع مسسرچشمه)
پریا پارسایی – کارشناسمهندسی معدن – استخراج ( مسئول آموزشمعدن و کانه آرایی

چکیده:

در این تحقیق جهت جایگزینی نسوز مرغوبتر و مقاومت بر خوردگی بالاتردر منطقه خط سرباره کوره های آند مجتمع مس سرچشمه بر روی نمونه های مختلف از شرکتهای معتبر فرآورده های نسوز داخلی و خارجی در دسترس، آنالیز شیمیاییXRD ، EDX ،SEM انجام گرفت . همچنین آزمون استاندارد جهت بررسی نسبی متفاوت به خوردگی نسوز ، به روش استاتیکی بوته ای به اجرا درآمد ، برآورد ظاهری و نسبی خوردگی با کمک تکنیک فوق و با استفاده از داده های کلی حاصله صورت گرفته است . که عمدتًا حاکی از کیفیت بسیار بالاتر تولیدات خارجی است و در نهایت آجری با نام تجاری انکروم 55S جهت جایگزینی در منطقه خط سرباره معرفی گردید