سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: دومین همایش ملی نفت، گاز و پتروشیمی
تعداد صفحات: ۱۸
نویسنده(ها):
میثم هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد امیدیه ایران
عباسعلی چنگلوائی –
جمشید مقدسی –

چکیده:
تشکیل رسوب آسفالتین درچاه ها مسئله ای است که هزینه تمیزسازی چاه ها و تولید اسفالتین را بالا برده که باعث افت بهره دهی مخازن میشود میدان تحت بررسی یکی ازمیادین جنوب غربی ایران می باشد که تشکیل و ته نشینی رسوب آسفالتین دردهانه ستون و تسهیلات تولید درآن اتفاق می افتد لذا دراین مقاله به رویکردی سیستمی و جامع نیاز داریم تحلیل مساله به روش کوه یخ ICEBERG و براساس نرم افزار PIPESIM مشاهده وقایع با تمام جزئیات آن است ابتدا دراین پروژه به بررسی ابعاد مکانیزم تشکیل و ته نشینی اسفالتین با استفاده ازتفسیر وقایع درمیدان موردنظر به سوال سازی اولیه درتحقیقات پرداخته و به یک سری پارامترکلیدی برای حل مشکلات پی بردیم سپس به بررسی روند تغییرات دراطلاعات موجود درگذشته و حال پارامترهای کلیدی را قوت بخشیده و با ایجاد ساختارهای سیستمی به مدلهای موفق برای حل مشکل درمیدان مورد نظر دست پیدا کردیم و با استفاده ازنرم افزا رPIPESIM درراستای بهینه سازی رشته تکمیلی میزان افزایش فشار سرچاهی ناشی ازراندمان لوله مغزی دردو حالت تولیدی ازطریق لوله مغزی و فضای حلقوی با بکارگیری اطلاعات چاه و خواص سیال تولیدی آن مورد بررسی قرارگرفته است