سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین همایش اشتغال و نظام آموزش عالی کشور

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحبیب الله کواری – دکترای تخصصی مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی
کسری کرمی فر – دانشجوی دندانپزشکی علوم پزشکی شیراز

چکیده:

در بیشتر تحقیقات بر روی بازار کار امده است که بیشتر فشار بیکار روی مشاغل با دستمزد کم می باشد، مشاغلی که احتیاج به تحصیلات زیادی ندارد، ولی در ایران انچه به علت رشد ناگهانی دانشگاه ها بخصوص پس از انقلاب اسلامی به چشم میخورد فشار نیروی کار تحصیلکرده بر روی تعداد ثابتی از مشاغل دولتی که به هیچ وجه تکافوی این نیاز را نمیدهد. برای ایجاد مشاغل جدید در همه نقاط حتی مراکز تجمع سرمایه نظیر اروپای غربی و امریکا نیز تاکید بر دخالت صنایع کوچک و خود اشتغالی جهت کارآفرینی است.اما ایجاد، اداره و موفقیت در این صنایع نیز احتیاج به ملزماتی داد که باید توسط سیستم آموزشی تامین گردد. در آموزشهای عالی تاکید بر خصوصیات لازم برای فرد جهت ایجاد اشتغالیا لااقل انجام فعالیتحرفه ای به شکل مورد قبول بازار بسیار مهم است.
با توجه به تغییر و روز امدن شدن همه مشاغل موجود در تک تک نقاط هرم مشاغل، تغییری برنامه ریزی شده و دائمی در سیستم آموزشی مورد یاز است تابرون ده دانشگاه ها برای ایجاد اشتغال جدید توفیق یابند یا در مشاغلموجود با شرایط رقابتی عادلانه تری مورد استفاده قرار گیرند.
کارآفرینی به شدت به فن اوری و ظرفیتهای ساحتایر اقتصاد وابسته است ولی نباید نقش آموزش را در این مقوله از نظر دور داشت.
در ژوئن 2001 بیل گیتس ثروتمندترین مرد دنیا هنوز به دنبال کارافرینی و تولید مشاغل جدیدبوده است. از طرفی سازمانها و ادارات موجود اختیاج به مدیریتجدید دارند که هوای کارآفرینی را در سازمان خود و در میان همکارانشان بدمند.
کارآفرینی آن است که با توید ارزشی در انسان و سازمان که در یک تعامل با یکدیگر کار میکنندبرای عملی شدن تفکری که با افرینش همراه است و پیگیری توام با رضایت از مقابله با آنچه شکل خطراتاحتمالی یا ریسک سرمایه و کار را تهدید می کند تعریف شده است. پسبه 5 عاملنیاز دارد: 1- توانایی آفرینش و اختراع 2- توانایی انجام 3- پیگیری 4- تمرکز بر نقاط ارزشمند افرینش 5- رضایتمندی از مقابله با ریسک