سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن بلور شناسی و کانی شناسی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عادل ساکی – دانشگاه شهید چمران اهواز- گروه زمین شناسی

چکیده:

مجموعه کانیها، بافتهای واکنشی و ترکیب کانیها ی سنگهای رسی منطقه بلند پرچین جنوب غرب ماهنشان واقع در شمالغرب ایران به منظور بازسازی تاریخچه واکنشهای دگرگونی، مورد بررسی قرار گرفته است. تاریخچه واکنشها در سنگهای رسی دگرگون شده جهت مطالعه روابط فازی بر روی فاز دیاگرامهای ترکیبی واقعی AFM و ایزوگراد کانیها بررسی شده است. مجموعه کانیهای معرف سنگهای دگرگونی ناحیه ای بلند پرچین عبارتند از، گارنت، استارولیت، آندالوزیت، کیانیت، فیبرولیت، بیوتیت، مسکویت کوارتز. در این سنگها ایزوگرادها جزء سری دگرگونی باروین هستند. دیاگرامهای ترکیبی AFM در این تحقیق بر اساس ترکیب واقعی کانیها درست شده اند و زیر مجموعه کانیها را برای زون گارنت تا زون سیلیمانیت در سنگهای رسی دگرگون شده نشان می دهند. این دیاگرامها جهت روشن شدن تاریخچه واکنشها و روابط فازی در این سنگها مطالعه شده اند.