سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: ششمین همایش سراسری علوم پایه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

پریا اکبری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی
محمدرضا ایمانپور – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر دانشگاه علوم پزشکی و منابع طبیعی

چکیده:

در این بررسی ارتباط بین قطر تخمک با برخی از پارامترهای بیوشیمیایی مایع سلومیک ماهی سفید رودخانه شیرود و تجن مورد مطالعه قرار گرفت نمونه برداری از 10 عدد ماهی رودخانه شیرود با میانگین وزنی 747/4=61/1