سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نفیسه رضاپور – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
مرتضی فتاحی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عباسعلی علی اکبری بیدختی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران

چکیده:

در این پژوهش داده های دمای خاک (تا عمق یک متری) هم زمان با زلزله های رخ داده در پهنه البرز به مدت 12 سال (از سال 1992 تا 2004) جهت پیداکردن روابطاحتمالی بین تغییرات ضریب پخش و شار گرما در خاک و شدت زلزله هایرخ داده مورد مطالعه قرار گرفته است. مطالعات در مورد ضریب پخش و شار گرمایخاک نشان داد، تغییرات ضریب پخش و شار گرما قبل از رخداد زلزله درمناطق خشکی و ساحلی متفاوت است. به طوری که برای منطقه خشک افزایش و برای منطقه مرطوب، کاهش آن ملاحظه می شود. درمقاله حاضر چگونگی استفاده از تغییرات خواص گرمایی خاک (ضریب پخش و شار گرما) به عنوان یک پیش نشانگر زلزله بحث می گردد.